top of page
original - 2023-12-20T094923.026.png

Վստահության սանդղակի վրա յոթ կամ ավելի բարձր գնահատական տալը նշանակում է, որ ձեր նպատակին հասնելու լավ հնարավորություն ունեք:

Հիանալի է: Կարևորն այն է, որ կարող եք հասնել ձեր նպատակին:

Այժմ եկեք հասկանանք, թե որքանով է կարեւոր այն ձեր համար:

Կարևոր է, որ այն անում եք ինքներդ: (Ոչ ոք չպետք է ստիպի ձեզ, լինի դա ընտանիքի անդամ, ընկեր, գործընկեր, բուժաշխատող); այն պետք է կարևոր լինի ձեզ համար, հակարակ դեպքում հաջողության չի տանի:

Ընտրեք ստորև սանդղակից մի թիվ:

 

ՈՐՔԱՆՈՎ Է ԿԱՐԵՎՈՐ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՅՍ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՍՆԵԼԸ?

original - 2023-12-20T095037.248.png
original (88).png
original (89).png
original (90).png
original (91).png
original (92).png
original (93).png
original (94).png
original (95).png
original (96).png
original (97).png
original - 2023-12-20T095050.934.png
original (45).png
bottom of page